پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شاهرود تا لطف آباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شاهرود تا لطف آباد، 577 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()