پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله شاهرود تا قم چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله شاهرود تا قم، 544 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله قم تا شاهرود) (فاصله شاهرود تا قم) (مسافت قم تا شاهرود) (مسافت شاهرود تا قم) (فاصله قم شاهرود) () (فاصله شاهرود تا تهران چند کیلومتر است)