پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا یاسوج، 927 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله یاسوج تا سنندج) (فاصله سنندج تا یاسوج) () (فاصله یاسوج تا سسندج چند ساعت است) (فاصله کرمان تا یاسوج)