پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا مشهد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا مشهد، 1395 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله سنندج تا مشهد) (فاصله مشهد تا سنندج) () (فاصله سنندج تامشهد) (فاصله مشهد تا سنندج چند کیلومتر است) (فاصله مشهد تا تبریز) (فاصله مشهد اردبیل)