پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا مشهد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا مشهد، 1395 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله مشهد تا سنندج) (فاصله سنندج تا مشهد) () (فاصله سنندج تامشهد) (فاصله مشهد تا تبریز) (فاصله مشهد اردبیل)