پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سنندج تا کاشان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سنندج تا کاشان، 567 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله سنندج تا کاشان) (راه سنندج تا کاشان چند کیلومتر است) (مسافت سنندج تا کاشان) () (فاصله یاسوج تا کاشان) (فاصله کاشان تا یاسوج) (فاصله گرگان تا کاشان)