پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سمنان تا شيراز چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سمنان تا شیراز، 1160 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله سمنان تا شیراز) (فاصله شیراز تا سمنان) (مسافت سمنان تا شیراز) (مسافت شیراز تا سمنان) (فاصله شیراز سمنان) () (فاصله شیراز تا زاهدان) (فاصله سمنان تا زاهدان)