پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سرو تا کاشان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سرو تا کاشان، 1206 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده