پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سرخس تا مهاباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سرخس تا مهاباد، 1766 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده