پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله سرخس تا گرگان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله سرخس تا گرگان، 754 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده