پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ساری تا همدان  چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ساری تا همدان ، 604 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ساری تا همدان) (مسافت ساری تا همدان) (فاصله ساری تا همدان چند کیلومتر است) (فاصله همدان تا ساری) (فاصله ساری تاهمدان) (مسافت همدان تا ساری)