پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آقابابافرامرزی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آقابابافرامرزی 427349 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آقابابافرامرزی باید ابتدا 0427349 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آقابابافرامرزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427349123456 را وارد نمایید. شهرستان آقابابافرامرزی از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده