پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ساری تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ساری تا کرمانشاه، 793 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا ساری) (فاصله ساری تا کرمانشاه) (مسافت ساری تا کرمانشاه) (از كرمانشاه تا ساري جند كيلومتر است) (فاصله ی ساری تا کرمانشاه) (مسافت کرمانشاه تا ساری) (فاصله کرمانشاه تا ساری چند ساعته) () (فاصله ساری) (فاصله كرمانشاه تا ساري) (فاصله تهران تا کرمانشاه چقدر است) (تهران ساری چند کیلومتر)