پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ساري تا کرمانشاه چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ساری تا کرمانشاه، 793 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا ساری) (فاصله ساری تا کرمانشاه) (مسافت ساری تا کرمانشاه) (از كرمانشاه تا ساري جند كيلومتر است) (فاصله کرمانشاه تا ساری چند ساعته) (فاصله ی ساری تا کرمانشاه) (مسافت کرمانشاه تا ساری) () (فاصله ساری) (فاصله كرمانشاه تا ساري) (تهران ساری چند کیلومتر) (فاصله تهران تا کرمانشاه چقدر است)