پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ساری تا کرمان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ساری تا کرمان، 1305 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ساری تا کرمان) (فاصله کرمان تا ساری) () (مسیر ساری به کرمان) (مسافت ساری تا کرمان) (فاصله ساری تا کرمان چندکیلومتر است؟) (فاصله کرمان تاساری)