پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ساری تا شاهرود چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ساری تا شاهرود، 343 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ساری تا شاهرود) (فاصله شاهرود تا ساری) (مسافت ساری تا شاهرود) (مسافت شاهرود تا ساری) (شاهرود تا ساری) (ساری تا شاهرود) (ساری شاهرود) (فاصله شاهرود تا ساري) (فاصله ساری از شاهرود) (فاصله ساري تا شاهرود) () (شاهرود به ساری) (فاصله ساری تا شاهرو.) (فاصله بابل تا شاهرود) (شاهرود تا گرگان چند کیلومتر است)