پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله ساری تا سنندج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله ساری تا سنندج، 768 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ساری تا سنندج) (مسافت ساری تا سنندج) (فاصله سنندج تا ساری) (فاصله ساری سنندج) (فاصله ساری تا سنندج) ()