پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله زنجان تا یزد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله زنجان تا یزد، 996 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله زنجان تا یزد) (فاصله یزد تا زنجان) () (فاصله زنجان يزد) (فاصله زنجان تا يزد)