پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله زنجان تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله زنجان تا کرمانشاه، 414 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله زنجان تا کرمانشاه) (فاصله کرمانشاه تا زنجان) (مسافت کرمانشاه تا زنجان) (مسافت زنجان تا کرمانشاه) (فاصله کرمانشاه تا زنجان ) (مسافت راه زنجان تا کرمانشاه) () (فاصله شهر زنجان تا کرمانشاه) (کرمانشاه-زنجان)