پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله زنجان تا شهرکرد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله زنجان تا شهرکرد، 862 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله زنجان تا شهرکرد) (مسافت زنجان تا شهرکرد) (فاصله شهرکرد زنجان) (مسافت زنجان تا گرگان) () (فاصله تهران تا شهرکرد چند کیلومتر است)