پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله زنجان تا سرو چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله زنجان تا سرو، 642 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله زنجان رشت) ()