پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله زاهدان تا ساری چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله زاهدان تا ساری، 1650 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ساری تا زاهدان) ()