پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله رامسر تا یاسوج چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله رامسر تا یاسوج، 1029 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()