پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله رامسر تا سرو چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله رامسر تا سرو، 967 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده