پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله داشلی برون تا سمنان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله داشلی برون تا سمنان، 500 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده