پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله داشلی برون تا رامسر چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله داشلی برون تا رامسر، 517 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده