پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خسروی تا لار چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خسروی تا لار، 1663 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده