پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خسروی تا کرمانشاه چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خسروی تا کرمانشاه، 187 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله کرمانشاه تا مرز خسروی) () (فاصله کرمانشاه تا خسروی) (مسافت کرمانشاه تا مرز خسروی)