پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خسروی تا رشت چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خسروی تا رشت، 777 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده