پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خسروی تا رامسر چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خسروی تا رامسر، 898 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده