پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خرمشهر تا شهرکرد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خرمشهر تا شهرکرد، 974 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()