پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خرمشهر تا سمنان چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خرمشهر تا سمنان، 1230 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله سمنان تا خرمشهر)