پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خرم آباد تا شيراز چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خرم آباد تا شیراز، 855 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شیراز تا خرم آباد) (فاصله خرم آباد تا شیراز) (مسافت شیراز تا خرم آباد) (فاصله شیراز تا خرم اباد) (مسافت خرم آباد تا شیراز) (فاصله خرم اباد تا شیراز) (مسافت شیراز خرم آباد) (فاصله شيراز تا خرم آباد) () (شیراز تا خرم آباد) (فاصله بوشهر تا خرم آباد)