پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله خرم آباد تا خسروی چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله خرم آباد تا خسروی، 311 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده