پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله چالوس تا یزد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله چالوس تا یزد، 886 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله چالوس تا یزد) ()