پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله چابهار تا سرخس چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله چابهار تا سرخس، 1832 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله چابهار تا بازرگان)