پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله جلفا تا شیراز چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله جلفا تا شیراز، 1658 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از شیراز تا چابهار چند کیلومتر است)