پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله جلفا تا سرخس چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله جلفا تا سرخس، 1813 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()