پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله جلفا تا داشلی برون چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله جلفا تا داشلی برون، 1241 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده