پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفاوت public-domain ANFIS code و MATLAB ANFIS command چیست؟

1 پاسخ 1

دستور matlab بسیار انعطاف پذیرتر است. در حقیقت کد matlab از قواعد AND و OR و 11 نوع تابع تعلق و دو نوع پارتیشن بندی grid و scattering پشتیبانی می کند. در حالیکه کد public-domain ANFIS تنها از قواعد AND، تابع تعلق generalized bell MF و پارتیشن بندی grid استفاده می کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ANFIS چیست) (commandچیست) (anfis matlab code) (anfis) (anfis چیست؟) (کد anfis) (anfis code) () (anfis چيست) (matlab code for anfis)