پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا می توان به جای ANFIS از جعبه ابزار بهینه سازی matlab برای آموزش پارامترهای FIS استفاده کرد؟

1 پاسخ 1

بله. با استفاده از توابع GETFIS و SETFIS می توان به پارامترهای سیستم فازی دسترسی پیدا کرد و آنها را تغییر داد. بنابراین می توان با Optimization Toolbox این پارامترها را بهینه کرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آموزش anfis) (anfis) () (آموزش anfis در متلب) (ANFIS چیست) (anfis matlab code) (ANFIS اموزش)