پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا در حالیکه تعداد پارامترهای ورودی ANFIS کم است، دچار کمبود حافظه می شوم؟

1 پاسخ 1

این مسئله مربوط به مشکل curse of dimensionality می باشد و معمولا در هنگام استفاده از GENFIS1 اتفاق می افتد. با استفاده از GENFIS2 می توانید تعداد قاعده ها (rules) را کاهش دهید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ANFIS چیست) (anfis) (curse of dimensionality) (curse of dimensionality چیست)