پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای ساخت ماتریس FIS برای ANFIS از GENFIS1 باید استفاده کرد یا GENFIS2؟

1 پاسخ 1

در مواردی که تعداد داده های آموزشی زیاد است و تعداد ورودی ها کمتر از 6 است بهتر است از GENFIS1 استفاده گردد، در غیر اینصورت از GENFIS2 استفاده نمایید. به هرحال تعداد داده های آموزشی باید از تعداد پارامترهای آزاد سیستم بیشتر باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ANFIS چیست) ("genfis1" matlab) () (anfis چیست؟) (anfis) (anfis code)