پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله تبریز تا مهاباد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله تبریز تا مهاباد، 216 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله تبریز تا مهاباد) (مسافت تبریز تا مهاباد) (فاصله مهاباد تا تبریز) (فاصله تبریز مهاباد) (مسیر تبریز به مهاباد) (فاصله تبريز تا مهاباد) (مسافت تبریز مهاباد) (تبریز تا مهاباد) (تبریز مهاباد) (نقشه تبریز تا مهاباد) () (فاصله ی تبریز تا مهاباد) (مسیر تبریز مهاباد) (فاصله مهاباد از تبریز) (فاصله تبریز تا مهاباد چند کیلومتر است) (مسافت تبريز تا مهاباد) (فاصله بین تبریز تا مهاباد) (فاصله تبريز مهاباد) (فاصله ارومیه تا مهاباد) (فاصله اردبیل تا مهاباد)