پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله تبریز تا شهرکرد چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله تبریز تا شهرکرد، 1142 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله شهرکرد تا تبریز) (فاصله تبریز تا شهرکرد) () (فاصله تبریز تا شهر کرد) (فاصله تهران تا شهركرد)