پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله تبريز تا ساري چند کيلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله تبریز تا ساری، 866 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله ساری تا تبریز) (فاصله تبریز تا ساری) (فاصله تبريز تا ساري) (فاصله ساری تا تبریز چند کیلومتر است) (مسافت تبریز تا ساری) (مسافت ساری تا تبریز) (فاصله تبریز ساری) () (ساری تا تبریز) (مسافت انزلی تا تبریز) (تبریز تا ساری ) (فاصله تبریز تا بوشهر) (مسافت تبریز تا سمنان)