پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ANFIS با دیتاست های بزرگ بهتر کار می کند یا کوچک؟

1 پاسخ 1

برای رسیدن به یک مدل مطلوب که داده های ناشناخته را بخوبی شناسایی کند تعداد داده های آموزشی باید حداقل برابر تعداد پارامتر های آزاد ANFIS باشد.
وقتی از دستور ANFIS نرم افزار matlab استفاده می کنید، تعداد این پارامترها در همان ابتدا نشان داده می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ANFIS چیست) (anfis چیست؟) (anfis چيست) () (anfis) (نرم افزار Anfis) (دیتاست چیست)