پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله تبریز تا جلفا چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله تبریز تا جلفا، 135 کیلومتر است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فاصله تبریز تا جلفا) (فاصله جلفا تا تبریز) (مسافت تبریز تا جلفا) (فاصله تبریز جلفا) (فاصله تبريز تا جلفا) (جلفا تبریز) (فاصله تبریز تا جلفا چند ساعت است) (مسیر تبریز به جلفا) (فاصله جلفا از تبریز) (مسافت تبریز جلفا) (فاصله تبریز تا جلفا چند کیلومتر است) (فاصله ی تبریز تا جلفا) (از تبریز تا جلفا چند کیلومتر) (مسافت تبريز تا جلفا) (تبریز تا جلفا) (مسافت جلفا تا تبریز) (فاصله جلفا تبریز) (فاصله شهر تبریز تا جلفا) (فاصله تبریزتاجلفا) (فاصله بین تبریز تا جلفا) (مسیر تبریز تا جلفا) (از تبریز تا جلفا) (فاصله تبریزتا جلفا) (فاصله تبريز جلفا) (فاصله جلفا تا تبريز) (تبریز تا جلفا چند کیلومتر است) (فاصله تبریز تا نوردوز) (تبریز به جلفا) (فاصله تبریز تاجلفا) (تبریز جلفا) () (فاصله جلفا از تبريز) (فاصله+تبریز+تا+جلفا) (جلفا در چند کیلومتری تبریز) (فاصله رشت تا جلفا) ( تبریز تا جلفا چند کیلومتر) (مسافت از تبریز تا جلفا)