پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آموزش ANFIS چگونه صورت می پذیرد؟

1 پاسخ 1

در روش اصلی برای آموزش ANFIS از دو تکنیک استفاده می شود. برای آموزش پارامترهای مربوط به بخش مقدم قواعد (rules) که توابع تعلق (membership functions) را مشخص می کنند از روش گرادیان نزولی (gradient descent) استفاده می شود. برای شناسایی پارامترهای بخش تالی از روش حداقل مربعات (least squares) استفاده می شود. بنابراین این روش به نام روش ترکیبی (hybrid) نیز شناخته می شود. البته سایر روش های بهینه سازی مانند Gauss-Newton یا Levenberg-Marquardt نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آموزش anfis) (روش AnFIS) (anfis) (anfis آموزش) (آموزش در anfis) (ANFIS اموزش) (توضیح روش Gradient Descent در سیستم فازی) () (آموزش ادیتور anfis) (آموزش anfis در متلب)