پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ANFIS مخفف چه کلماتی است؟

1 پاسخ 1

ANFIS مخفف عبارت Adaptive-Network-based Fuzzy Inference Systems می باشد. البته عبارت Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems به دلیل آنکه راحت تر در ذهن می ماند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده