پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاصله تایباد تا داشلی برون چند کیلومتر است؟

1 پاسخ 1

فاصله تایباد تا داشلی برون، 861 کیلومتر است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده